Firma musi dodawać wartość do kariery zawodowej pracownika. Aby tak mogło być, przełożeni muszą znać cele zawodowe swoich ludzi – kim oni chcą być za dwa lata, za pięć, za siedem.
Od wieków mówiło się, że dostęp do wiedzy i informacji to klucz do sukcesu. Dlaczego w epoce powszechnego do nich dostępu sukces osiągają tylko niektórzy?
Informacje można znaleźć w sieci, w załączniku do maila. Jeśli ktoś występuje przed publicznością, to musi ją umieć przekonać. Musi zbudować relację i dążyć do tego, aby mu zaufano.
Głównym zadaniem lidera jest właśnie zbudowanie zespołu, któremu ufa i przekazuje odpowiedzialność. Musi on wiedzieć, dokąd zmierza firma, i umieć porozdzielać funkcje między współpracowników. Kreować nowych liderów wokół siebie.
Okazuje się, że można w Polsce zmotywować ludzi [...] Efekt był piorunujący. Nasz problem nie polegał na tym, że ktoś się nie stawiał czy się spóźniał. Przeciwnie, ludzie przychodzili za wcześnie. Nasi wolontariusze chcieli na swoje zmiany przychodzić częściej niż to było oryginalnie zaplanowane...
Wyższy poziom menedżera.
Siła organizacji nie polega na geniuszu wodza.
Moda na wartości.
Ich zestaw jest fundamentem działania firmy.